3 de octubre de 2010

Dash! CD - Natsume Isaku

Dash! CD DRAMA
ダッシュ!

Cast:
Hirakawa Daisuke x Suzuki Tatsuhisa,
Hino Satoshi x Kondo Takashi,
Hiyama Nobuyuki, etc.

PASSWORD: SAIBL
+*+
DOWNLOAD:

Ciel Phantomhive

Ciel Phantomhive