25 de octubre de 2013

CD'S DRAMA BL 17

PASSWORD: SAIBL

(1) - Beauty & Ghost:
Kondou Takashi x Yusa Kouji
Download:
*
(2) - Datte Maou-sama wa Kare ga Kirai:
Download:
*
(3) - Fuson de Yaban:
Morikawa Toshiyuki x Suzuki Chihiro
Download:
*

Ciel Phantomhive

Ciel Phantomhive