16 de noviembre de 2013

CD'S DRAMA BL 20

PASSWORD: SAIBL
*
 1 - Kuroneko Kareshi no Amaekata 2 CD
*
2 - Pornosuperstar (not booklet)
Yusa Koji x Shimono Hiro
(Asaoka Ryuichi x Yamashita Toru)
Download:
*

Ciel Phantomhive

Ciel Phantomhive